carloacutis.com   |

DIENAAR GODS CARLO ACUTIS

De samensteller van de Tentoonstelling

Om dit doel te bereiken en het niet verloren te laten gaan als fotokopieën zegt Carlo dat onze leidraad moet zijn het Woord van God, hetgeen wij voortdurend moeten overwegen. Om zo’n hoog doel te bereiken zijn er speciale middelen nodig t.w. de sacramenten en het gebed. Carlo was diegene die het Sacrament van de Eucharistie centraal plaatste in zijn eigen leven dat hij noemde : “de weg naar de hemel”. Nadat hij op 7- jarige leeftijd zijn eerste heilige Communie had gedaan ging hij elke dag naar de H. Mis en het Rozenkrans gebed. Hij wilde altijd de Eucharistische devotie praktiseren en hij was er van overtuigd dat “als wij voor de Eucharistische Christus staan, wij heilig zullen worden”. Carlo vroeg zichzelf vaak af waarom er wel lange rijen mensen staan te wachten voor een rock concert of film, maar wij nooit dezelfde rijen zien voor de Eucharistische Christus. Hij zei dat de mensen zich niet realiseren wat zij missen, anders zouden de kerken zo vol zijn dat er niemand meer in kon. In het Heilig Sacrament, zei hij herhaaldelijk en vol vuur, dat Jezus aanwezig is op dezelfde manier als 2000 jaar geleden in de tijd van de Apostelen, en dat de mensen toen ook moesten reizen om Hem te zien, maar wij het tegenwoordig veel makkelijker hebben omdat wij Hem in de kerken dichtbij huis kunnen vinden. Zijn woorden als volgt: “Jeruzalem is dichtbij”. Vanaf zijn tijd als goede catecheet doet hij zijn best om nieuwe wegen te vinden om anderen te helpen hun geloof te versterken. Daarom laat hij deze tentoonstelling na, als een erfenis te midden van de Eucharistische opzienbarende Wonderen. In 2002 bezocht hij de meeting Rimini tentoonstelling en hij besloot een tentoonstelling te houden over de Eucharistische Wonderen, erkend door de kerk. Bij dit enorme werk was ook zijn gezin betrokken voor meer dan 2 en half jaar. Men kon nog niet het geestelijk effect van deze tentoonstelling voorspellen, voordat het geopend was. We kunnen wel zeggen dat dit nu in landen wordt gehouden. Vele parochies vragen of het materiaal ook in cataloog kan worden verzameld, hetgeen dan vergezeld zal gaan door een eminent voorwoord van Kardinaal Angelo Comastri, deken van de Pauselijk Basiliek van het Vaticaan en Vicaris Generaal naar Zijne Heiligheid voor Vaticaanstad, en door Zijne Excellentie Monseigneur Rafaello Martinelli, toen Hoofd van de Congregatie van Geloofsleer. Vanaf dat moment was het resultaat wonderbaarlijk. Alleen al in de Verenigde Staten, dankzij de hulp van de Knights of Columbus, Kardinaal Newman Society en The Real Presence Association and Education , met support van Kardinaal Edmond Burke komt het in duizenden parochies en meer dat 100 universiteiten. Het wordt ook gepromoot door verscheidene Episcopale Conferenties waaronder die van de Filippijnen, Argentinië en Vietnam etc. Zelf ook nog in China en Indonesië. Belangrijke basilieken en heiligdommen tonen de expositie van Carlo, waaronder ook het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Fatima, Lourdes, Guadeloupe etc. Men kan ook de andere tentoonstellingen bekijken op internet die gemaakt zijn door de Dienaar Gods Carlo Acutis. T.w. www.carloacutis.com